Modele gospodarek w państwach demokratycznych

Zdaniem redaktorki raportu Joan harey Wolność słowa jest ograniczana Zarówno w demokratycznych, Jak również autorytarnych państwach. Dzieje się Tak między przez w ramach walki rządów ze zniesławieniami, terroryzmem Czy bluźnierstwami. Jedną z ważnych Cech istnienia rządów demokratycznych jest istnienie wolnego rynku. Zależnie OD rodzaju demokratycznego państwa, różnicuje się Jednak wiara w rolę… Fundacja bertelsmanna sprawdza qualité demokracji regularnie OD 2011 roku. Najlepsze noty OD lat otrzymują kraje skandynawskie, Niemcy i Szwajcaria. W ostatnich latach Polska była tuż za nimi. Jednak Kiedy do władzy doszedł pis, Polska z lidera demokratycznych przemian w Europie Środkowej Stała się jednym zmierzającym faire autorytaryzmu. Zmiany w sądownictwie i mediach publicznych, zniesienie konkursów w służbie cywilnej, masowe upartyjnienie spółek Skarbu Państwa spowodowały Dramatyczny spadek Polski w rankingu państw demokratycznych. Na 41 miejsc znaleźliśmy się na 37., za Nami są tylko Rumunia, Meksyk, Węgry i Turcja. Naruszenie systemu własności prywatnej przez nacjonalizację Czy interwencjonizm w krajach demokratycznych (przesuwanie się do ćwiartki IV na wykresie 3) szybko spowoduje, że Dany kraj przestanie być Demokratyczny, NP.

Jeśli większość mediów będzie należała do rządu-nie będzie możliwości równej walki Wyborczej, Jeżeli władze Bà ą kontrolowały drukarnie-zabraknie Wolności prasy, flippant ostatecznie instytucje Demokratyczne staną się tylko Fasadowe. Dlatego Demokracja i Socjalizm Gospodarczy są niemożliwe faire pogodzenia (przykład w. h. chizka wlatach, 1970-1973 Czy wenezuela OD latest lat dziewięćdziesiątych). Proces degeneracji demokracji Może prowadzić direct ne totalitaryzmu (ćwiartka III Na wykresie 3-NP. zwycięstwo partII Narodowo-socjalistycznej w wyborach w niemczech w 1933 Roku). Les Wykres 3. Système Polityczny un système Ekonomiczny W ćwiartce I na wykresie 3 znajdą się państwa, w których władze są wybierane demokratycznie w Dopiero wyborach, un Gospodarka opiera się na własności prywatnej I wolnej Przedsiębiorczości. Modelowy exemple takiego kraju de la Wi szwajcaria: Prawo własności należy do jednych z Najlepszych na Świecie, podatki i Udział rządu w gospodarce są mniejsze niż w pozostałych krajach Europy, większość spraw publicznych rozstrzyga się na szczeblu gmin i kantonów (władzy décentralizacja), w parlamencie zasiadają niezawodowi politycy, un Rząd Składa się zaledwie z 7 osób.

About admin

Site admin (Colin Birney)
Bookmark the permalink.

Comments are closed